England - Hundskolan Vision utvärderar fågelhundar!
Hundskolan Vision är nu i England för att träna och utvärdera fågelhundar.
Åter i Sverige lördag den 21 januari.
Ni når mig på e-post under denna period.