Instruktörsutbildningar för fågelhundsklubbar och vidareutbildning för instruktörer
När man jobbar eller jobbat som instruktör åt sina respektive specialklubbar så utvecklas man och man ser likheter eller olikheter i att: lära människor, vad är viktigt i upplägg, vad är viktigast när det gäller hundarna och deras träning, vika regler gäller mm. Det är stor skillnad på att hålla en hundkurs och en instruktörs kurs. Jag har förmånen att få jobba med alla typer av hundraser och deras förare viket är verkligen givande. Sist ut för i år var SNFK’s instruktörer, ni har nu varit ute och hållit kurser för er klubb. Bra jobbat! Några har haft fler kurser, några har haft färre. Ni har lagt mycket tid på detta, extra roligt är att ni också hunnit med att tävla och visa mycket fina framgångar såsom vinster i segrarklass och fjällpokal. Det ska bli roligt att följa er under 2012.

Som instruktör gäller det att tänka på hur viktigt det är att fågelhundsinstruktören är specialutbildad mot den kategorin hundägare, instruktören för älghundsklubben är inriktad mot just den jakten, brukshunsinstruktören mot brukshundar och dess tävling så man inte får fel råd och gör det extra svårt för inlärningen av hundarna och människan. Det är till exempel två helt olika signaler för att lära in ett kommando hit på en brukshund och på en älghund. För mig och alla ni som jobbar som instruktörer, kom ihåg att i den rollen alltid bära instruktörens ögon.