Hundinstruktörer jakthundsinstruktörer – Norge, Sverige, Finland utbildas av Hundskolan Vision
Hundskolan Vision utbildar hundinstruktörer åt alla olika hundklubbar, jaktföreningar mm.

En jakthundsinstruktör måste inte bara ha en allmän hundkunskap, kunskap om hur människor lär, injagning osv. Det är även väldigt viktigt att dessa personer jagar för att de skall kunskap och förståelse för vad som krävs av de olika hundtyperna, veta hur
det ser ut när en hund är bra eller inte.

Det är också viktigt att personerna ifråga har sett och stött på problem i skogen som handlar om injagning eller vad man kan göra för att underlätta för ägare och hund.

Det är en sak att lära en hund följ mig på en gräsmatta eller träna kommandot hit, men vilken jakthundsras det är och vad vill jag att hunden skall kunna och veta hur man kan nyttja det i skogen är en helt annan sak. Till exempel så ska älghunden, grythunden, den stående fågelhunden alla kunna hit, men hur momentet hit ser ut för dessas olika raser i den praktiska jakten ser helt olika ut.

Just nu pågår en instruktörsutbidlning vid Hundskolan Vision. Examinationsdag är en praktisk träningsdag som de nya instruktörerna ska genomföra. Den infaller den 6 maj. Är ni intresserade av att delta, hör av er via e-post till Hundskolan Vision.